London time zone

Timezone name: Europe/London

Timezone UTC/GMT offset: +00:00