Detroit time zone

Timezone name: America/Detroit

Timezone UTC/GMT offset: -05:00