Paris time zone

Timezone name: Europe/Paris

Timezone UTC/GMT offset: +02:00