Tallinn time zone

Timezone name: Europe/Tallinn

Timezone UTC/GMT offset: +03:00