Seattle time zone

Timezone name: America/Los_Angeles

Timezone UTC/GMT offset: -07:00