Sydney time zone

Timezone name: Australia/Sydney

Timezone UTC/GMT offset: +10:00