Athens time zone

Timezone name: Europe/Athens

Timezone UTC/GMT offset: +03:00